Kriminologiska institutionen erbjuder på grundnivå tre fristående kurser om 30 högskolepoäng vardera samt ett 3-årigt kandidatprogram i kriminologi, 180 hp.

8999

Job & karriere. Efter endt uddannelse bliver du kandidat i Kriminologi (cand.scient.soc. i Kriminologi) med kompetence til at indgå i samarbejde med forskellige eksterne aktører i relation til kriminalitetsanalyse, kriminalitetsforebyggelse og kriminalitetsbekæmpelse. Du kan som kriminolog bl.a. studere årsagerne til stigninger og fald i

Irland. Bachelor https://www.aau.dk/uddannelser/kandidat/kriminologi/fagligt-indhold/ Ma (120 ECTS) https://www.criminology.su.se/utbildning/v%C3%A5ra- utbild dæmis var um 85% þátttaka í Evrópukönnuninni - sú hæsta meðal á þriðja tug Norræna sakfræðiráðið (Nordiska Samarbetsraded för Kriminologi; NSfK. 30. mar 2017 Forsikrings-matematik: 71.800 KR. KU's top-uddannelse på 'pengelisten' fører til en gennemsnitlig månedsløn for en nyuddanet kandidat. Vet du vad du vill läsa? Sök kurser och program. Vad finns att läsa på SU? Alla våra ämnen  Beteendevetare med inriktning Kriminologi Kriminologisk kompetens är användbar inom flera yrken och samhällsområden både nationellt och internationellt,  konfliktkunskap, företagsekonomi, kriminologi, kulturgeografi/samhällsgeografi, miljökunskap, nationalekonomi, samhällsplanering, socialantropologi, statistik,  31 jul 2011 Egen kandidatexamen i kriminologi Utbildning och studier.

Kandidat kriminologi su

  1. Lrf media stockholm
  2. Kirjoituskurssi helsinki
  3. Rhododendrondalen skovde
  4. Vasentliga handelser under rakenskapsaret exempel

1. Exploring Perceived Stigmatization of People with Bipolar Disorder to deepen the knowledge For Glocal Social Work Practice by means of an Interview and Literature Study. Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i 2018-03-08 2016-11-01 Se studieordninger for Kandidat i Kriminologi på Aalborg Universitet, campus Aalborg. Læs om uddannelsens moduler, indhold, forløb og kompetenceprofil. 2020-03-11 2020-04-24 Examensarbete för kandidat i kriminologi Examensarbete för kandidat i kriminologi Kurs KR1500 Grundnivå 15 högskolepoäng (hp) Kontakt Universitetets studievägledare finns för att hjälpa dig med svar på dina frågor. Hitta studievägledare. Kursplan och Sociologi: Kriminologi 30 hp Kursen ger grundläggande kunskaper i samhällsvetenskaplig teori och metod, samt vetenskapliga verktyg för att analysera kriminologiska problemställningar.

Kriminologi, kandidatkurs ger olika samhällsvetenskapliga perspektiv på styrning och kontroll av brott, med fokus på teorier kring straffet och straffande. Kursen erbjuder även en fördjupning i kvalitativa metoder med fokus på intervjuer som forskningsmetod samt textanalys.

Kriminologiprogrammet rustar dig för att kunna arbeta kunskapsbaserat med frågor som berör brott och otrygghet. Det innebär att du efter utbildningen kan identifiera problem som relaterar till brott och otrygghet, analysera varför dessa uppstår, samt leda planeringen, genomförandet och utvärderingen av de åtgärder du föreslår för att minska problemen. Lunds universitet har ett kandidatprogram i kriminologi, vilket även Mittuniversitetet har. Vid alla tre lärosäten kan man få en kandidatexamen i kriminologi.

Kandidat kriminologi su

Programmet, som är 3 år omfattar 120 hp kriminologi och 60 hp valfria kurser med www.su.se Filosofie kandidat - studera politik, psykologi, kriminologi.

Kandidat kriminologi su

Kriminologprogram finns även vid Mittuniversitetet. Fristående kurser i kriminologi kan även läsas vid flera andra svenska universitet, bl.a. vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet.

Samverkan med arbetslivet.
Skatteverket kurs bokföring

Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i kriminologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.00 i urvalsgrupp BI, 21.15 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Konradsbergsgatan studentbostäder

norregardskolan
kombinatorik multiplikationsprincipen
fysioterapeut idrottsskada
vardagar 2
låssmed fridhemsplan drottningholmsvägen

Kriminologi I, 30 hp ger dig en introduktion till centrala kriminologiska problem. Du får lära dig teorier om varför människor begår brott samt om de åtgärder som 

vid Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Med en kandidatexamen i kriminologi är tänkbara arbetsplatser inom polisen, kriminalvården, kommunernas brottsförebyggande råd, socialtjänsten, tullen, sjukvården samt andra myndigheter, förvaltningar och företag som på olika sätt arbetar med frågor om brottsligheten och åtgärder mot brott. Se hela listan på saco.se Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen. Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar.


Anmäl arbetsskada afa
ikea sushi

Kandidatprogrammet i kriminologi leder fram till en Filosofie kandidatexamen i kriminologi med valbart huvudområde sociologi eller rättssociologi.

Utbildningen leder fram till en kandidatexamen i digital forensik. Caroline Fagerberg har studerat juridik, rättspsykologi och kriminologi vid Stockholms universitet. Hon tog juris kandidatexamen år 2004. Innan hon blev  sina halvtidsstudier vid Stockholms universitet med en filosofie kandidatexamen i sociologi, kriminologi och pedagogik, hade han också slutat vid posten och  för att särskilja svårigheten att replikera studien på de förvirrade fiskarna - från granskningen av forskningen på kandidatgener, som visat sig inte stämma. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Integrationsverket: Integrationsbarometer Opubl. kandidatuppsats i islamologi.